SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Västerviks Fotbollsförening
Så många som möjligt - så länge som möjligt

VFF-modellen - Policy för Västerviks FF:s barn- och ungdomsfotboll

 

Inledning

Barn- och ungdomsfotbollen är fundamental för en fotbollsförening. Denna policy ska genomsyra klubbens arbete med barn och ungdomar. Det är viktigt att budskapet

sprids till alla som är engagerade i föreningen. Föreningens styrelse har ansvaret för att utbilda ungdomsledarna som i sin tur informerar och utbildar föräldrar och andra anhöriga. Alla i föreningen bör vara medvetna om att de är medlemmar i föreningen, och inte i ett enskilt lag. Detta för att undvika ”klubbar i klubben”.

 

Värderingar, som ska vägleda föreningen i det vardagliga arbetet att uppnå målen, beskrivs i detta policydokument. Dokumentet är föreningens gemensamma inriktning som ska vara vägledande för alla lag i föreningen.

 

Denna policy bygger på Svenska Fotbollsförbundets skrift Fotbollens Spela, Lek och Lär – Svenska barn- och ungdomsfotbolls inriktning (2014).

 

Barn- och ungdomsfotboll

Barn- och ungdomsfotboll utgör den största delen av svensk fotboll och är uppdelad i

barnfotboll (6–12 år) och ungdomsfotboll (13–19 år). Barns och ungdomars fotbollsspel

bygger på att de ska ha roligt och att de ska idrotta på sina egna villkor.

 

I barnfotboll ska barnen leka, uppleva glädje och lära sig träna fotboll. Det är viktigt att

alla får delta lika mycket och prova på olika positioner i laget. Alla barn ska ges bästa

möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Prestationen ska styra verksamheten och matchresultat ska spela en mycket underordnad roll. I ungdomsfotboll ägnas tid åt färdighetsutveckling och matcher på ungdomars villkor. Alla spelare ska ges bästa möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Prestationen ska styra verksamheten och matchresultat ska spela en underordnad roll.

 

Fokusering på resultat är direkt negativt för den idrottsliga utvecklingen. Det finns idag inget som pekar på ett samband mellan resultatmässig tidig framgång i barn- och ungdomsfotboll och senare framgång i seniorfotboll.

 

Vision

Västerviks FF:s vision för barn- och ungdomsfotbollen är att vara en attraktiv fotbollsförening som erbjuder spelarna möjlighet att utvecklas som fotbollsspelare och människor.

 

Målsättning

Målsättningen för barn- och ungdomsfotbollen i Västerviks FF är att så många barn och ungdomar som möjligt ska fortsätta spela fotboll så länge som möjligt. Denna målsättning ska alltid överskugga kortsiktiga framgångar och vinster.

 

Barn- och ungdomsfotbollen ska i första hand se till så att alla får:

 • möjlighet att spela fotboll i den utsträckning de vill
 • uppleva glädje och kamratskap
 • utvecklas personligt och idrottsligt utifrån sina egna förutsättningar
 • möjlighet att utveckla ett livslångt fotbollsintresse.

 

Ledstjärnor i verksamheten

 • Avstå från att bedöma barn och ungdomar i förhållande till varandra. Ambitionsnivån och intresset för fotboll är beroende av såväl mognad och bakgrund som tidigare erfarenheter och kan snabbt förändras.
 • Om allvaret och resultatkrav tonas ner, ökar förutsättningarna för en positiv utveckling.
 • För spelare är det viktigt att matcherna betraktas som ett led i deras fotbollsutbildning och inte en jakt på kortsiktiga framgångar. Matcherna ska fungera som en stimulans till den fortsatta träningen och det är därför viktigt att alla spelare ges möjlighet att spela. Från det att barnen börjar spela 7-mannafotboll kan dock ökad hänsyn tas till träningsnärvaro vid uttagning till matcher.
 • För att spelare i de yngre åldrarna inte ska bli begränsade i sitt spel ska de få möjlighet att spela på olika platser i laget för att så småningom hitta den plats där deras spel kommer till sin rätt. Intensiteten i verksamheten ska inte vara högre än att spelarna ges möjlighet att utöva andra idrotter. Detta gäller framför allt under vintertid.
 • Toppning och selektering av spelare får inte förekomma i Västerviks FF, undantaget junior- och seniorlag. Vid matcher i 5- och 7-mannafotboll ska alla spelare som är uttagna till match få spela ungefär lika mycket. När laget övergår till 9- och 11-mannafotboll är det viktigt för barnens fotbollsutveckling att de får spela längre spelsekvenser med färre byten. Under en match kan det därför vara svårt att styra så att alla får spela ungefär lika mycket. Speltiden ska dock jämnas ut över tid så att alla som tas ut till match får spela längre spelsekvenser.
 • En årskull får inte delas upp i ett A- och B-lag. Om man åker till en turnering med flera lag ska lagindelningen sträva mot så jämna lag som möjligt.
 • Om spelarna i en årskull inte räcker vid match fylls laget i första hand på med spelare i lägre årskullar. Vi tar inte in äldre spelare för att spetsa ett lag till cuper eller seriematcher.
 • Träningen ska så ofta som möjligt bedrivas med boll och antalet bollkontakter ska vara så många som möjligt för varje spelare. Det är genom spelet barn och ungdomar lär sig att förstå fotbollens grundläggande idé. Övningar som utgår från spelet bidrar till att förutsättningarna för lärande ökar.
 • Barn- och ungdomsfotbollen ska vara en drog- och tobaksfri zon och den ska motverka användande.

 

En tränare/ledare i Västerviks FF ska:

 • känna till föreningens policy och uppställda mål och att agera för att uppfylla dessa mål.
 • informera föräldrarna om policy och målsättningar och få föräldrar engagerade i största möjliga mån.
 • coacha på ett positivt sätt, uppmuntra och motivera sina spelare.
 • skapa bra relationer med domare och motståndare
 • i möjligaste mån bära Västerviks FF:s träningsoverall vid träning och match och vid andra arrangemang där tränare/ledare representerar Västerviks FF.
 • aldrig använda droger/alkohol när man är i ledarrollen, till exempel under cuper och träningsläger.
 • uppvisa ett begränsat registerutdrag från belastningsregistret för, av styrelsen, utsedda personer.
 • själv använda ett vårdat språk, men också uppfostra barnen till att använda ett vårdat språk, utan nedsättande kommentarer och svordomar.
 • verka för att barnen är både goda vinnare och goda förlorare. Undvik överdrivet firande av segrar. Tacka alltid motståndare och domare efter match.
 • motverka alla form av mobbning som kan förekomma i ett lag.
 • genomföra de beslut som tagits av styrelsen.

 

Föräldrar/anhöriga

Stöd ditt barn genom att uppmuntra och visa intresse för laget. Lär ditt barn att hårt arbete och att alltid göra sitt bästa är viktigare än seger. Föräldrar är förebilder för sina barn. Se till att du är en god förebild. Uppmärksamma bra spel vare sig ditt eget barns lag eller motståndarna står för det. Kom ihåg att det är ditt barn som spelar fotboll, inte du. Låt barnet sätta sina egna mål, tvinga inte på barnet dina egna. Kräv inte ständiga vinster av ditt barn. Undersökningar visar att de allra flesta hellre spelar i ett förlorande lag än sitter på bänken i ett vinnande lag. Barn spelar för att det är roligt!

 

Ledarna är oftast föräldrar, de ställer upp frivilligt och ideellt för att ge ditt barn en positiv fotbollsupplevelse. De behöver också stöd, inte kritik. Coacha inte laget från sidlinjen. Som förälder/anhörig talar vi aldrig illa om ledare, motståndare eller domare.

 

Föräldrar ska vara beredda att ställa upp på ideellt arbete såsom att skjutsa till matcher, försäljning i cafeteria, försäljning av lotter, kalendrar och liknande.

 

 

 

Styrelsen i Västerviks FF

2017-11-23