Medlems/träningsavgift

Medlemsavgift:

450 kr för aktiva medlemmar

800 kr för familj

300 kr för passiva medlemmar


Träningsavgift:

500 kr 10-14 år

1 000 kr 15 år och uppåt


Om en spelare ansluter till föreningen till höstsäsongen betalas halv medlems/träningsavgift.